image

Změna velikosti písma

Fultextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
2001 - OZV č.1 o místních poplatcích

 

2005 - OZV č.2 o místních poplatcích

24.03.2005 

2005 - OZV č.2 o veřejném pořádku 24.03.2005
2010 - OZV č.1 obce Dasný 08.05.2010
2018 - OZV č.4 o místních poplatcích

 

2019 - OZV č.1 o místním poplatku za komunální odpad  
2016 - OZV č.2 o místním poplatku za komunální odpad  
2012 - OZV č.2 o místním poplatku za komunální odpad

 

2012 - OZV č.3 o místních poplatcích  
2016 - OZV č.1 o stanovení systému sběru a odstraňování komunálního odpadu  
2018 - OZV č.1, ruší se OZV č.1-2010  
2020 - OZV č.1 o místním poplatku z pobytu.pdf  
2021 - OZV č.2 o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf  
2021 - OZV č.3 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  
2021 - OZV č.4 o místním poplatku ze psů.pdf  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech