image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č.1/2005 o mistních poplatcích

24.03.2005 

OZV č.2/2005 o veřejném pořádku 24.03.2005
OZV obce Dasný č. 1/2010 08.05.2010
OZV č2-2018 o místních poplatcích

 

OZV č1-2019 o místním poplatku za komunální odpad  
OZV č2-2016 o místním poplatku za komunální odpad  
OZV č2-2012 o místním poplatku za komunální odpad

 

OZV č1-2012 o místních poplatcích  
OZV č1-2016 o stanovení systému sběru a odstraňování kom.odpadu  
OZV č1-2018, ruší se OZV č1-2010  
OZV č.1-2020 o místním poplatku z pobytu.pdf  
OZV č.2-2021 o stanovení systému odpad.hospod.pdf  
OZV č.3-2021 o místním poplatku za obecní sýstém odpad.hospod..pdf  
OZV č.4-2021 o mistním poplatku ze psů.pdf  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací