Obec Dasný

Územní plán obce Dasný platný  od r. 2018

Územní plán obce Dasný schválen  usnesením zastupitelstva  č.2/1/2018  dne 5.2.2018

 ÚP Dasný - textová část Výkresová část .doc
 
I.1.  Výkres základního členění území .pdf
I.2.  Hlavní výkres .pdf
I.3.  Hlavní výkres – Koncepce dopravní a technické  technické infrastruktury .pdf
I.4.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací .pdf
II.1. Koordinační výkres .pdf
II.2. Výkres širších vztahů .pdf
II.3. Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL .pdf

 

 Územní studie obce Dasný - lokalita BI.1.U

 

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2009


www.geosense.cz/geoportal/dasny


www.kraj-jihocesky.cz


www.portal.gov.cz


www.epusa.cz


www.czechpoint.cz


http://www.ochranaobyvatel.cz/


http://pocasi.chmi.cz/index.html/

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

 


DSCN5641.JPG

Návštěvnost stránek

072859