Změna velikosti písma

Fultextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Územní plán

Územní plán obce Dasný platný  od r. 2018

Územní plán obce Dasný schválen  usnesením zastupitelstva  č.2/1/2018  dne 5.2.2018

 ÚP Dasný - textová část Výkresová část .doc
 
I.1.  Výkres základního členění území .pdf
I.2.  Hlavní výkres .pdf
I.3.  Hlavní výkres – Koncepce dopravní a technické  technické infrastruktury .pdf
I.4.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací .pdf
II.1. Koordinační výkres .pdf
II.2. Výkres širších vztahů .pdf
II.3. Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL .pdf
Úplné znění územního plánu Dasný po vydání jeho změny č. 1 .pdf
1. Výkres základního členění .pdf
2. Výkres základního členění .pdf
Hlavní výkres .pdf
Hlavní výkres - celek .pdf
Koncepce dopravní a technické infrastruktury - celek .pdf
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - celek .pdf